0943137393 - 0368116126 KIM KHI PHUONG DONG | CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

0943137393 - 0368116126 KIM KHI PHUONG DONG | CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

0943137393 - 0368116126 KIM KHI PHUONG DONG | CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

0943137393 - 0368116126 KIM KHI PHUONG DONG | CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

0943137393 - 0368116126 KIM KHI PHUONG DONG | CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
0943137393 - 0368116126 KIM KHI PHUONG DONG | CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Đ/c: DT741, KP. An Hòa, P. Hòa Lợi, Bến Cát , Bình Dương

Tel: 0943.137.393 - 0368.116.126  (Mr. Phương )

Email: kimkhiphuongdong@gmail.com

Website: http://kimkhiphuongdong.com

Họ và tên:*

Địa chỉ:*

Điện thoại:*

Email:*

Chủ đề:*

Nội dung:*